Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen suojaaminen

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 27. päivänä huhtikuuta 2016 (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun asetuksen (jäljempänä ”GDPR”) 25 päivänä toukokuuta 2018 voimaantulon yhteydessä ilmoitamme, että sinulla on alempana määritellyt oikeudet, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelemiseen Puolassa, Krakovassa, osoitteessa: al. 29 Listopada 20 sijaitsevassa Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. Vasco Electronics-yhtiössä.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä

Sinun henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Krakovassa, osoitteessa: al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakova, Puola, sijaitseva Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.-yhtiö.

Voit ottaa meihin yhteyttä:

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin

 • palvelun arvottamiseksi ja palvelun suorittamiseksi – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella (sopimuksen tekemisen tai/ja sen täytäntöön panemisen ehdot);
 • reklamaatioiden käsittelemiseksi – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella (sopimuksen tekemisen tai/ja sen täytäntöön panemisen ehdot);
 • asiakaspaneeliin ilmestyviä tiedotteita koskevien sähköpostiviestien lähettämiseksi – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella (Henkilötietojen Rekisterinpitäjän oikeutettu etu); Yhtiön oikeutetulla edulla tarkoitetaan asiakkaille tiedottamista palvelun suorittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, sivuston käyttömukavuuden parantamiseksi;
 • puhelinyhteyden ottamiseksi palvelun suorittamiseen liittyvissä asioissa – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella (suostumus);
 • laskujen laatimiseksi sekä muiden verolain säännöksissä määriteltyjen velvollisuuksien täyttämiseksi – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella (Yhtiön lakisääteisen velvoitteen noudattamisen välttämättömyys);
 • maksamattomien kysymysten säilyttämiseksi – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella (Henkilötietojen Rekisterinpitäjän oikeutettu etu); Yhtiön oikeutetulla edulla tarkoitetaan uusien asiakkaiden hankintaa sekä useampien palvelujen suorittamista;
 • alennuksen myöntämiseksi – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella (suostumus);
 • korvausvaatimusten selvittämiseksi, käsittelemiseksi sekä varautumiseksi niihin – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella (Henkilötietojen Rekisterinpitäjän oikeutettu etu); Yhtiön oikeutetulla edulla tarkoitetaan Yhtiön omaisuusetujen puolustamista;
 • arkistointitarkoituksiin tai todisteena käyttämistä varten, niiden tietojen suojaamiseksi, jotka voivat olla tarkoitettu tosiasioiden toteamiseen – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella (Henkilötietojen Rekisterinpitäjän oikeutettu etu); Yhtiön oikeutetulla edulla tarkoitetaan esim. valtioelimille tarpeellisten tietojen säilyttämistä;
 • analyyttisiin tarkoituksiin, jotka perustuvat muun muassa automaattisesti, verkkosivua käyttämällä kerättävien tietojen, lukuun ottaen evästeiden analyysiin – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella (suostumus) sekä 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella (Henkilötietojen Rekisterinpitäjän oikeutettu etu); Yhtiön oikeutetulla edulla tarkoitetaan käyttäjien aktiviteettien tutkimista;
 • verkkosivuston ylläpitoon – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella (Henkilötietojen Rekisterinpitäjän oikeutettu etu); Yhtiön oikeutetulla edulla tarkoitetaan sivuston tehokasta ylläpitoa;
 • kommenttien lisäämiseksi verkkosivuille – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella (suostumus);
 • voidaksesi lisätä palvelujen arvostelun – GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella (suostumus).

Antamasi suostumuksen voit peruuttaa minä tahansa hetkenä, mutta suostumuksen peruutus ei vaikuta henkilötietojen käsittelemisen lainmukaisuuteen, mikäli käsitteleminen piti paikkansa suostumuksen perusteella, ennen sen peruuttamista.

Kaikkien henkilötietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta:

 • sellaisten tietojen antaminen kuin etunimi sekä sähköpostiosoite on välttämätöntä palvelun arvottamiseen ja sopimuksen tekemiseen (ilman kyseisiä tietoja palvelun suorittaminen ei ole mahdollista);
 • sellaisten tietojen antaminen kuin etunimi, sähköpostiosoite sekä tilauksen numero on välttämätöntä reklamaation käsittelemiseen ja maksun palautuksen tapauksessa – myös kotiosoitteen sekä pankkitilinumeron ilmoittaminen on välttämätöntä (ilman kyseisiä tietoja reklamaation tai maksun palautuksen käsitteleminen ei ole mahdollista);
 • sellaisten tietojen antaminen kuin etu- ja sukunimi tai toiminimi, pääkonttorin osoite sekä Y-tunnus on välttämätöntä palveluja koskevan laskun laatimiseen ja se perustuu lain säännöksiin (ilman kyseisiä tietoja laskun laatiminen ei ole mahdollista);
 • sellaisten tietojen antaminen kuin etunimi ja sähköpostiosoite on välttämätöntä alennuksen myöntämiseen tulevista palveluista (ilman kyseisiä tietoja alennuksen myöntäminen ei ole mahdollista).

Tietojen vastaanottajat

Sinun henkilötietojasi voimme paljastaa kuljettajillemme, juristeillemme, maksujenkäsittely-yrityksille, verkkoisännöintiyritykselle, kirjanpitoyritykselle, vakuutusyhtiölle, ERP-järjestelmästä vastaavalle yritykselle sekä asiakaspalvelun hallinnasta vastaavalle yritykselle (esim. Klarna). Lisäksi saatamme olla velvollisia luovuttamaan henkilötietojasi, esim. lain säännösten perusteella, yksityisille tai julkisille tahoille.

Ns. evästeiden suhteen tietoja voidaan luovuttaa sellaisille kolmansille osapuolille, kuten Twitter, Facebook ja Google, alempana olevan evästeitä koskevan yksityisyyspolitiikan mukaan.

Henkilötietojen käyttämättä jättäminen automatisoituun päätöksentekoon

Jos olet antanut ”Evästeiden käyttöä koskeva politiikka vasco-translator.fi-sivuston puitteissa”-osan 5 alakohdassa tarkoitetun suostumuksen, henkilötietojasi voidaan käyttää automatisoituun päätöksentekoon, mukaan lukien profilointiin, analysointi- ja/tai mainontatarkoituksiin.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Henkilötietojen rekisterinpitäjä ei luovuta sinun henkilötietojasi kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietojasi Euroopan Talousalueen (johon kuuluu Euroopan Unioni, Norja, Liechtenstein ja Islanti) ulkopuolisiin maihin, eli sellaisille yhtiöille kuin: Google LLC, Facebook Inc.

Henkilötietojesi luovuttaminen ETA:n ulkopuolisille yhtiöille tapahtuu suostumuksen perusteella tai siinä määrin, kuin se on tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi välttämätöntä.

Ilmoitamme, että henkilötietojasi luovutettaessa ETA:n ulkopuolisille yhtiöille on olemassa vaara, että maat, joissa kyseisillä yhtiöillä on pääkonttorit, eivät pysty varmistamaan henkilötietojen samanlaista suojelutasoa, kuin se, mikä on GDPR:ssä määritelty.

Henkilötietojenne mahdollisimman korkean suojelutason varmistamiseksi yhteistyössä ETA:n ulkopuolisten yhtiöiden kanssa, lisäksi käytämme kuitenkin tavallisia Euroopan Komission hyväksymiä henkilötietojen suojelua koskevia sopimuslausekkeita.

Henkilötietojen säilytysaika

Sinun henkilötietojasi säilytetään:

 • niin kauan, kunnes sopimus on voimassa — sopimuksen tekemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi käsiteltävien henkilötietojen tapauksessa;
 • 3 vuoden tai 10 vuoden ajan + 1 vuosi — niiden henkilötietojen suhteen, joita käsitellään korvausvaatimusten selvittämiseksi, käsittelemiseksi sekä varautumiseksi niihin (säilytysaika riippuu siitä, ovatko molemmat osapuolet yrittäjiä, vaiko eivät);
 • 6 kuukauden ajan — niiden henkilötietojen suhteen, jotka olivat kerätty palvelun arvottamisen aikana, mikäli sopimusta ei tehty samalla välittömästi, eli sopimuksen mahdollista tekemistä varten käsiteltävien tietojen suhteen;
 • 5 vuoden ajan — verovelvollisuuksien täyttämiseksi käsiteltävien henkilötietojen suhteen;
 • niin kauan, kunnes suostumus on peruutettu tai niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten, ei kuitenkaan pidempään kuin 5 vuotta — suostumuksen perusteella käsiteltävien henkilötietojen suhteen;
 • niin kauan, kunnes henkilötietojen käsittelemistä vastustetaan pätevästi tai kun käsittelemisen tarkoitus on saavutettu, ei kuitenkaan pidempään kuin 5 vuotta — Henkilötietojen Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella tai markkinointitarkoituksiin käsiteltävien henkilötietojen suhteen;
 • niin kauan, kunnes henkilötiedot vanhenevat tai eivät enää ole tarpeellisia, ei kuitenkaan pidempään kuin 5 vuotta — niiden henkilötietojen suhteen, joita käsitellään etenkin analyyttisiin tarkoituksiin, evästeiden käyttöön sekä verkkosivuston ylläpitoon.

Tietoa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksista

Sinulla on oikeus saada pääsy tietojesi sisältöön, oikeus vaatia tietojen oikaisemista, niiden poistamista ja niiden käsittelemisen rajoittamista, oikeus siirtää henkilötiedot sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelemistä.

Yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevan hakemuksen voit lähettää:

Hakemuksessa tulee ilmoittaa tiedot, joiden avulla voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Tietoa oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka vastaa henkilötietojen suojaamisesta, eli Tietosuojavaltuutetun Toimistoon – mikäli tulet siihen tulokseen, että henkilötietojesi käsittely rikkoo lain säännöksiä.

Evästeiden käyttöä koskeva politiikka vasco-translator.fi-sivuston puitteissa

Yleiset tiedot

Sivuston (jäljempänä „Sivusto”) omistaja on: Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.-yhtiö, joka sijaitsee Krakovassa, osoitteessa: al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakova, Puola, Y-tunnus: PL6772369151.

Pidämme huolen siitä, että vasco-translator.fi-nimellä toimivan Sivuston Käyttäjien oikeutta yksityisyyteen kunnioitetaan. Olemme ottaneet käyttöön järjestelmälliset ja tekniset suojatoimet, joiden tarkoituksena on estää kolmansien osapuolten vaikuttamisen käyttäjiemme yksityisyyteen.

Suojaustaso

Meidän tarkoituksenamme on varmistaa voimassa olevan lain seuraavista säännöksistä johtuva suojaustaso:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (GDPR),
 • 18 päivänä huhtikuuta 2002 digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettu laki,
 • 16 päivänä heinäkuuta 2004 annettu televiestintälaki.

Sivustomme käyttäminen verkkokaupassa tehtävien ostosten suhteen tapahtuu SSL-protokollan avulla, joka on erikoinen, tiedonsiirron suojausta koskeva tiedonsiirtostandardi. Tiedonsiirto kyseisen protokollan avulla on nimittäin koodattu.

Sivustoomme sisällytämme linkkejä, joiden avulla käyttäjä voi päästä muille verkkosivuille. Käyttäessäsi Sivustoa laitteeseesi voidaan asettaa annettujen linkkien kautta, Sivuston toiminnallisuuksien parantamiseksi, evästeitä muilta sivustojen toimittajilta, kuten esimerkiksi: Facebook, Twitter tai Google.

Mainittujen yhtiöiden laatimat yksityisyyspolitiikat sekä evästeiden käyttämistä koskevat säännöt ovat Sivuston hallinnan ulkopuolella. Suosittelemme, että tutustut ennen muiden sivustojen käyttämistä sekä niiden yksityisyyspolitiikkaan että niiden evästeiden käyttämistä koskeviin sääntöihin ja erityisesti:

Sanasto

 • Eväste – on Käyttäjän tietokoneeseen Sivuston tallentamaa tietoa, jota Sivusto voi lukea kytkeydyttäessä samasta tietokoneesta uudelleen.
 • Järjestelmäloki – on Käyttäjän tietokoneessa olevaa tietoa, jota Käyttäjän tietokone välittää kytkeytyessään verkkoon joka kerta. Se voi sisältää paljon dataa, lukuun ottaen esim. IP-numeron, jonka avulla on mahdollista määrittää esimerkiksi laitteen sijainti.
 • IP-osoite – henkilökohtainen numero, joka kuuluu jokaiselle Internetiin kytketylle tietokoneelle. Se voi olla joko staattinen tai dynaaminen, riippuen siitä, miten se on yhdistetty laitteeseen (se on joko yhdistetty kiinteästi tai myönnetty).
 • URL-osoite – on Internetin sisällön osoitusmuoto, mutta yleensä sillä tarkoitetaan verkkosivun osoitetta. Sivuston www-osoite perustuu juuri URL-muotoon.

Tiedonkeruu

Säilytämme pyyntöjä palvelimelle, jotka tunnistetaan URL-osoitteiden avulla ja jotka koskevat:

 • päätelaitteen IP-osoitetta,
 • käyttäjän päätelaitteen nimeä, jos tunnistaminen on mahdollista http-protokollan kautta,
 • valtuutusprosessin aikana annettua käyttäjänimeä,
 • pyynnön saapumisaikaa,
 • http-pyynnön ensimmäistä riviä,
 • http-vastauksen koodia, palvelimen kautta lähetettyjen tietojen määrää,
 • viimeksi katsotun sivun URL-osoitteen viittauslinkkiä, mikäli sivustoon siirryttiin ulkoisen palvelimen kautta,
 • tietoa käyttäjän verkkoselaimesta,
 • tietoa virheistä maksun suorittamisen aikana.

Kyseiset tiedot eivät mahdollista sivuston sivuja selailevien henkilöiden tunnistamista suoraan.

Sivusto ei kerää automaattisesti minkäänlaisia tietoja, evästeisiin sisältyviä tietoja lukuun ottamatta.

Aina voit muuttaa verkkoselaimesi yksityisyysasetuksia.

Miten?

Klikkaa alempana, missä selitämme askel askeleelta.

Evästeet, eli evästepolitiikka

Sivuillamme käytämme evästeitä 16 päivänä heinäkuuta 2004 annetun televiestintälain 173 artiklan perusteella. Tässä tarkoitetaan tietoliikennetietoja, useimmiten tekstitiedostoja, joita säilytetään käyttäjän päätelaitteessa. Yleensä ne sisältävät sen verkkosivun nimen, josta ne ovat peräisin, säilyttämisajan sekä numeron.

Käytämme seuraavia evästeitä:

 • istuntokohtaiset evästeet – joita säilytetään päätelaitteessa niin kauan kunnes kirjaudutaan ulos tai poistutaan sivustolta,
 • pysyvät evästeet – joita säilytetään päätelaitteessa evästeasetuksissa määritetyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne,
 • suorituskykyevästeet – jotka sisältävät sivuston käyttämistapaa koskevia tietoja,
 • välttämättömät evästeet – pakollisia tilauksen virheettömään suoritukseen,
 • toiminnalliset evästeet – jotka „muistavat” käyttäjän asetuksia sekä palvelujen personoinnin,
 • omat evästeet – jotka ovat sivuston lisäämiä,
 • ulkoiset evästeet – jotka ovat peräisin eri verkkosivustosta kuin Sivusto.

Ulkoisia evästeitä käytetään analysointi- ja/tai mainontatarkoituksiin ainoastaan käyttäjän annettua tarvittavat suostumukset. Niiden antamatta jättäminen ei vaikuta negatiivisesti Sivuston toimintaan.

Kyseiset tiedostot eivät sisällä käyttäjän tunnistamista mahdollistavaa tietoa, eivätkä ne anna minkäänlaista mahdollisuutta saada pääsyä käyttäjän henkilötietoihin. Voit muuttaa niiden tiedostojen asetuksia muuttamalla verkkoselaimen asetuksia.

Muuttaaksesi verkkoselaimesi yksityisyysasetuksia

Tietoa siitä, miten voit muuttaa evästeasetuksia suosituimmissa saatavilla olevissa verkkoselaimissa:

Google Chrome:

Klikkaa valikkoa (oikeassa yläkulmassa), alasivu Asetukset > Näytä lisäasetukset. „Tietosuoja”-osiossa valitse Sisältöasetukset-painike. „Evästeet”-osiossa voit muokata seuraavia evästeitä koskevia asetuksia: Evästeiden poistaminen, Evästeiden oletuksellinen estäminen, Evästeiden oletuksellinen salliminen, Evästeiden sekä sivustotietojen säilyttäminen vain selaimen sulkemiseen saakka oletuksena, Poikkeusten määrittäminen valituista sivustoista tai verkkotunnuksista peräisin olevien evästeiden osalta.

Internet Explorer 6.0 and 7.0:

Valitse selaimen valikosta (oikea yläkulma): Työkalut > Internet-asetukset > Tietosuoja, Sivut-painike. Aseta tietosuojan taso liukusäätimellä, vahvista muutos klikkaamalla OK-painiketta.

Mozilla Firefox:

Valitse selaimen valikosta: Työkalut > Valikko > Tietosuoja. Aktivoi kenttä: ”Firefox-ohjelma käyttää käyttäjän asetuksia”. Evästeistä (cookies) päättää se, onko Hyväksy evästeet-kohta valittu vaiko ei.

Opera:

Valitse selaimen valikosta: Työkalut > Asetukset > Lisäasetukset. Evästeistä (cookies) päättää se, onko Evästeet-kohta valittu vaiko ei.

Safari:

Safari-pudotusvalikossa valitse Asetukset ja klikkaa Suojaus-kuvaketta. Valitse sitten sopiva suojaustaso ”Hyväksy evästeet” -osiosta.

Lisää tietoa evästeistä on saatavilla osoitteessa https://fi.wikipedia.org/wiki/Evaste tai „Tuki”-osiossa verkkoselaimen valikossa.

Jokaisella Käyttäjällä on oikeus määrittää yksityisyystaso sekä evästetyyppi

Henkilötietojen rekisterinpitäjä käyttää evästeitä Käyttäjän osalta suoritettavaan Sivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämiseen. Evästeet mahdollistavat etenkin:

 • Käyttäjän istunnon ylläpidon (sisäänkirjautumisen jälkeen), minkä vuoksi Käyttäjän ei tarvitse kirjoittaa käyttäjätunnusta ja salasanaa uudelleen, Sivuston jokaisella alasivulla,
 • Sivuston mukauttamisen Käyttäjien tarpeisiin, käyntitilastojen laatimisen,
 • Mainossisällön mukauttamisen Käyttäjän mieltymyksiin,
 • Käyttäjän sivuilla havaitun aktiivisuuden tarkistamisen, lukuun ottaen selvittämisen, onko Käyttäjä robotti – Google:n toimittaman reCAPTCHA-palvelun puitteissa.

ReCAPTCHA toimii siten, että käyttäjän toimintaa analysoiva algoritmi implementoidaan, tekemällä kuvakaappauksen käyttäjän verkkoselaimen ikkunasta. Jos valittua toimintaa pidetään mekaanisena (robotin aiheuttamana), järjestelmä merkitsee sen.

reCAPTCHA kerää ja analysoi seuraavia tietoja:

 • Käyttäjän käyttäytymismallien tyypitys,
 • Käyttäjän sivuilla tekemien hiiren klikkausten lukumäärä tai näytön kosketusten lukumäärä,
 • Käyttäjän verkkoselaimen kieli,
 • Vastaukset sivuilla oleviin kysymyskenttiin,
 • CSS-tiedot,
 • Verkkoselaimeen ladatut liitännäiset,
 • IP-osoitteet, jotka tunnistettiin aikaisemmin ”ihmisiksi”, käyttämällä evästeitä.

Tätä Yksityisyyspolitiikka koskevia kysymyksiä tai varauksia voit esittää osoitteeseen: gdpr@vasco-electronics.com.

Taho, joka sijoittaa Sivuston Käyttäjän päätelaitteeseen evästeitä ja jolla on pääsy siihen, on vasco-translator.fi. Sivuston operaattori, joka sijaitsee osoitteessa:

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
al. 29 Listopada 20,
31-401 Krakova
Puola


Cookie