Palveluehdot

https://vasco-translator.fi/ kauppa, jäljempänä ”Kauppa”, on Puolassa, Krakovassa, osoitteessa: al. 29 Listopada 20 sijaitsevan Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.-yhtiön omistama ja hallinnoima. Yhtiö on rekisteröity Yritysrekisteriin nro 0000421705, Kaupparekisterinumero: 122581850, Y-tunnus: PL6772369151.

Säännöissä käytetyt määritelmät tarkoittavat:

 • Asiakas – luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai muuta julkisoikeudellista tahoa, joka ei ole oikeushenkilö ja jolle erilliset lait myöntävät oikeustoimikelpoisuuden, joka ostaa tuotteita ja tekee Tilauksia Kaupassa;
 • Kuluttaja - luonnollista henkilöä, joka kaupankäynnissä toimii hänen liike-, elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittymättömiin tarkoituksiin;
 • Säännöt - näitä vasco-translator.fi verkkokaupassa, sähköisessä muodossa tarjottavia palveluja koskevia Sääntöjä;
 • Kauppa - vasco-translator.fi osoitteesta löytyvää, verkkokauppana toimivaa verkkosivustoa, jonka välityksellä Asiakas voi tehdä ostoksia;
 • Tuotteet - Verkkokaupassa myynnissä olevia tuotteita;
 • Myyntisopimus - Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.-yhtiön ja Asiakkaan välistä ja Kaupan verkkosivustoa käyttämällä tehtyä sopimusta, jonka mukaan myyjä sitoutuu siirtämään esineen omistusoikeuden ostajalle ja luovuttamaan sen hänelle ja ostaja sitoutuu vastaanottamaan esineen ja maksamaan vastikkeen myyjälle rahana, Kaupan välityksellä;
 • Tilaus - Asiakkaan tahdonilmaisua, jonka välittömänä tavoitteena on Myyntisopimuksen tekeminen ja joka määrittää erityisesti Tavaran lajin, määrän ja hinnan.
 1. Ostosäännöt
  1. Yleiset säännökset
   1. Myynti Kaupassa suoritetaan alla olevien sääntöjen mukaisesti.
   2. Nämä Säännöt ovat sääntöjä, joista on puhe Euroopan parlamentin ja neuvoston 8 päivänä kesäkuuta 2000, 2000/31/EY tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista annetussa direktiivissä ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") (EUVL N:o L 178, 17.07.2000, s. 1) sekä 18 päivänä huhtikuuta 2002 digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (Puolan säädöskokoelma: Dz. U. z 2020 r. poz. 344) 8 artiklassa, jäljempänä ”laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta”.
   3. Kaupassa tilauksia tekevän Asiakkaan pitäisi tutustua näiden Sääntöjen sisältöön. Tilauksen tekemisen aikana Asiakasta pyydetään hyväksymään näiden Sääntöjen määräykset, käytettävissä olevan toiminnon, ns. checkboxin (valintaruudun) avulla.
   4. Asiakkaat voivat tutustua näihin Sääntöihin milloin tahansa Kaupan pääsivuilla: https://vasco-translator.fi/saannot olevan linkin kautta, minkä jälkeen voivat ladata ja tulostaa sen.
   5. Kaupan verkkosivuilla olevat tiedot Tuotteista ja erityisesti niiden kuvaukset, tekniset- ja käyttöparametrit sekä hinnat ovat tiedotusmateriaaleja ja niitä on pidettävä kutsuna sopimuksen tekemiseen, eikä kauppaehdotuksena.
  2. Verkkokaupan käyttämistä koskevat säännöt sekä Myyntisopimuksen tekomenettely
   1. Kaupan sivuilla esiintyviä Tuotteita koskevia Tilauksia voi tehdä Kaupan sivuston välityksellä, puhelimitse tai sähköpostitse.
   2. Kaupan https://vasco-translator.fi/ verkkosivuston välityksellä sekä sähköpostitse Tilauksia voi tehdä koko vuorokauden ajan, 7 päivää viikossa. Puhelimitse Tilauksia voi tehdä kellonaikoina, jotka löytyvät alasivulta ”Yhteystiedot”.
   3. Tehdäkseen Myyntisopimuksen Verkkokaupan välityksellä on Asiakkaan käytävä verkkosivuilla https://vasco-translator.fi/, valittava tavara, lisättävä valittu tavara ostoskoriin ja otettava seuraavia teknisiä askeleita Asiakkaalle esitettävien ilmoitusten sekä verkkosivuilta löytyvien tietojen perusteella.
   4. Tilauksen tekemisen aikana – kunnes Asiakas painaa ”Tilaa ja maksa” painiketta – Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa annettuja tietoja ja vaihtaa hänen valitsemansa Tavara. Tässä tarkoituksessa Asiakkaan on seurattava hänelle esitettäviä ilmoituksia sekä verkkosivuilta löytyviä tietoja.
   5. Sen jälkeen, kun Verkkokauppaa käyttävä Asiakas on antanut kaikki välttämättömät tiedot, ilmestyy valmiin Tilauksen yhteenveto. Valmiin Tilauksen yhteenveto sisältää tietoja, jotka koskevat:
    1. tilauksen kohdetta,
    2. tilattavien tuotteiden tai palvelujen yksittäis- sekä yhteishintaa, mukaan lukien toimituskustannuksia sekä ylimääräisiä kustannuksia (jos niitä esiintyy),
    3. valittua maksutapaa,
    4. valittua toimitustapaa.
   6. Asiakkaan tilauksen lähetettyä on tehty tahdonilmaisu, jonka tavoitteena on Sääntöjen mukaisen Myyntisopimuksen tekeminen Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.:n kanssa.
   7. Sopimus katsotaan sitovaksi, kun Asiakas klikkaa ”Tilaa ja maksa” painiketta.
   8. Tilauksen tehtyään Asiakas saa sähköpostiviestin, jonka otsikko on ”Tilauksen vahvistus” ja joka sisältää Tilauksen kaikkien tärkeiden ehtojen lopullisen vahvistuksen.
   9. Myyntisopimus tehdään Puolan kielellä ja sen sisältö on Sääntöjen mukainen.
   10. Laittoman sisällön lataaminen asiakkaan toimesta, Kaupan palvelujen puitteissa, ei ole sallittua.
   11. Asiakas on velvollinen käyttämään Kaupan verkkosivua lain mukaisella tavalla, Kaupan sekä kolmansien osapuolten henkilöoikeuksia, tekijänoikeuksia sekä aineettoman omaisuuden omistusoikeuksia kunnioittaen.
   12. Asiakas on velvollinen noudattamaan sähköisten viestintävälineiden väärinkäyttökieltoa ja sitoutuu olemaan lähettämättä Kaupan tietotekniikkajärjestelmiin tai niiden kautta sisältöä:
    1. joka aiheuttaisi tietotekniikkajärjestelmien tai muiden välittömästi tai välillisesti digitaalisten palvelujen tarjoamiseen osallistuvien tahojen toimintahäiriöitä tai ylikuormituksia,
    2. joka loukkaisi kolmansien osapuolten oikeuksia tai Kaupan oikeutettuja etuja tai joka rikkoisi yleisesti hyväksyttyjä sosiaalisia normeja tai hyviä tapoja,
    3. joka olisi yleisesti sovellettavien oikeussääntöjen vastaista.
  3. Maksu ja toimitus
   1. Kaikki Verkkokaupassa annetut hinnat ovat hintoja euroina (EUR) ja ne sisältävät ALV:n. Jokaisen tuotteen kohdalla ilmoitettu hinta on sitova tilauksentekohetkellä. Tuotteiden esitettyihin hintoihin lisätään tilauksen toimituskustannukset. Toimituskustannusten täydennys tapahtuu tilauksentekohetkellä.
   2. Toimituskustannukset ilmoitetaan ennen tilauksen tekoa.
   3. Lähetykset toimittavat POSTNORD, GLS ja UPS-lähettiyritys ja mikäli toimitus on Euroopan Unionin ulkopuolelle – UPS-kuljetusyhtiö. Tilauksen toimitusaika on usein 4-7 työpäivää. EU:n ulkopuolelle lähetettävien tilausten tapauksessa kyseinen aika saattaa pidentyä 14 työpäivään.
   4. Lähetyshinnat:
    1. POSTNORD Toimitus kotiin - 0 EUR,
    2. POSTNORD Noutopiste - 0 EUR,
    3. GLS Toimitus kotiin - 0 EUR,
    4. UPS Express (ennakkomaksu) - 50 EUR.
   5. Kaupassa voit maksaa ostoksista sekä suorittaa toimitusmaksut seuraavasti:
    1. käteisellä vastaanotettaessa,
    2. ennakkomaksulla, pankkisiirrolla Vasco Electronics:in tilille,
    3. pankki- tai luottokortilla Saferpay-järjestelmässä, jolloin suoritettavien maksujen operaattorina toimii Six Payment Services-yhtiö,
    4. Klarna,
    5. PayPal.
   6. Jokaisen tilauksen tapauksessa luodaan lasku, jossa vahvistetaan ostohinta ja luetellaan ostetut tuotteet.
   7. Kauppa vahvistaa sopimuksen teon viivyttelemättä, pysyvällä välineellä, viimeistään tavaran toimitushetkellä.
  4. Mahdolliset lisäkustannukset
   1. Laskusta, jonka maksu on lykätty, veloitetaan 6 euroa.
   2. Fyysisesti toiseen osoitteeseen kuin tilauksen toimitusosoitteeseen lähetetystä laskusta veloitetaan 9 euroa.
   3. Jokaisesta ostajalle fyysisesti lähetetyistä maksumuistutuksesta veloitetaan 9 euroa.
  5. Tietoa henkilötietojen käsittelystä

   Vasco Electronics-yhtiö tekee parhaansa suojellakseen teidän henkilötietojanne. Henkilötietojen käsittelyä sekä evästepolitiikkaamme koskevien tietojen saamiseksi toivotamme teidät tervetulleiksi tutustumaan meidän yksityisyyspolitiikkaamme.

  6. Palautukset ja sopimuksen peruutus
   1. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa Verkkokaupan ja kuluttajan välinen tavaran ostosopimus, 14 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottopäivästä, syytä ilmoittamatta.
   2. Sopimuksen peruutusaika päättyy 14 päivän kuluessa päivästä, jona Asiakas on saanut tavaran haltuunsa tai jona Asiakkaan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole kuljettaja, on saanut tavaran haltuunsa.
   3. Sopimuksen peruutuksen pitäisi olla yksiselitteisen ja kirjallisen tahdonilmaisun muotoinen ja se tulee tehdä sähköpostitse, postitse tai puhelimitse. Sopimuksen yksityiskohtainen peruutusmenettely sekä sopimuksen esimerkillinen peruutuslomake löytyvät alasivulta"Palauta Tuote".
   4. Tuotteet on palautettava 14 päivän kuluessa myyntisopimuksen päättymisestä. Suosittelemme noudattamaan kohdassa "Palauta Tuote" kuvattua menettelyä, tai sopimuksen kohde voidaan lähettää seuraavaan osoitteeseen: GRANIITTITALO / Regus, Vasco Electronics, Antinkatu 3D, 7. kerros, 00100 Helsinki. HUOM! Myyjä voi hyväksyä vain Graniittitalon / Reguksen vastaanottoon jätetyt paketit. Ilmoituksen tavaran palautuksesta pitää lähettää sähköpostiosoitteeseen: asiakaspalvelu@vasco-electronics.fi.
   5. Välittömästi vastaanotettuamme yksiselitteisen, sopimuksen peruutusta koskevan tahdonilmaisun, lähetämme Kuluttajalle, pysyvällä välineellä ja sähköpostitse, sopimuksen peruutusilmoituksen vastaanottovahvistuksen.
   6. 14 päivän kuluessa sopimuksen peruutuspäivästä palautettavan tavaran lähetyskustannukset maksaa Myyjä, jos tavarat palautetaan kohdassa "Palauta Tuote" kuvatun menettelyn mukaisesti. Jos asiakas lähettää tavarat itse osoitteeseen GRANIITTITALO / Regus, Vasco Electronics, Antinkatu 3D, 7. kerros, 00100 Helsinki, asiakas maksaa toimituksen itse.
   7. Jos Kuluttaja on valinnut tavaran muun kuin halvimman ja tavanomaisen Kaupan tarjoaman toimitustavan, Kauppa ei ole velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneita, Kuluttajan kärsimiä ylimääräisiä kustannuksia.
   8. Kohtien 7.1.-7.7. määräyksiä ei sovelleta digitaalisten tuotteiden toimittamiseen, jos kuluttaja suostuu digitaalisen sisällön toimittamiseen ennen sopimuksen irtisanomisajan päättymistä.
  7. Reklamaatiot
   1. Kauppa on velvollinen toimittamaan tavara vahingoittumattomana.
   2. Kauppa on myyjänä vastuussa kuluttajana olevaa Asiakasta kohtaan siitä, että kuluttajan ostama tuote poikkeaa Myyntisopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista, siinä määrin, kuin se on määritetty kuluttajamyynnin erikoisehtoja koskevissa säännöissä.
   3. Lainsäädännön takaamien tai näistä Säännöistä johtuvien Asiakkaan oikeuksien rikkomisesta johtuvat reklamaatiot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@vasco-electronics.fi tai puhelimitse numeroon +358 753257734 tai postitse osoitteeseen: Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakova, Puola.
   4. Kauppa suhtautuu Asiakkaan reklamaatioon viivyttelemättä, kuitenkin enintään 14 päivän kuluessa sen tekopäivästä. Kaupan reklamaatioon vastaamatta jättäminen yllä mainitun ajan sisällä tarkoittaa sitä, että Myyjä hyväksyi reklamaation ja pitää sitä perusteltuna.
   5. Reklamaatiomenettelyn parantamiseksi paketin sisältö pitäisi tarkistaa lähetin läsnäollessa. Jos havaitaan, että paketti on vaurioitunut kuljetuksessa tai että sen sisältö poikkeaa tilauksessa määritellyistä ominaisuuksista, siitä on ilmoitettava lähetille vahinkoilmoituksen tekemiseksi. Allekirjoitettu vahinkoilmoitus helpottaa reklamaation käsittelyä.
   6. Suositellaan, että Asiakas antaa reklamaatioilmoituksessaan:
    1. reklamaation kohdetta koskevat tiedot ja kuvailee sen olosuhteet – erityisesti tässä tarkoitetaan vahingon tyyppiä ja sen esiintymispäivää;
    2. tavan, jolla hän toivoo saattaa Tuote Myyntisopimuksen mukaiseen tilaan tai joko vaatimuksen hinnan alentamisesta tai Myyntisopimuksen purkuvaatimuksen;
    3. reklamaation tekijän yhteystiedot – se auttaa Myyjää käsittelemään reklamaatiota ja nopeuttaa sen käsittelyä. Edellisessä lauseessa annetut vaatimukset ovat vain suosituksia ja ne eivät vaikuta reklamaation pätevyyteen, mikäli reklamaatiota ei ole kuvailtu yllä suositetulla tavalla.
   7. Välittömästi reklamaatioilmoituksen vastaanottamisen jälkeen lähetämme Asiakkaalle, pysyvällä välineellä, kyseisen ilmoituksen vastaanottovahvistuksen, sähköpostiviestin muodossa.
   8. Kaikilla Kaupasta saatavilla olevilla tuotteilla on 24 kuukauden takuu.
   9. Takuu ei päde jos tuote on vaurioitunut virheellisen käytön, käyttöohjeiden vastaisen huollon tai kulumisen vuoksi.
   10. Takuun piiriin eivät myöskään kuulu vesivahingosta, murskauksesta tai rypistymisestä aiheutuneet viat.
   11. Reklamoitu tuote, jota Asiakas ei nouda 1 vuoden kuluessa, hävitetään.
   12. Lisää tietoa reklamaatioista on saatavilla Kaupan verkkosivuilta, alasivulta "Palauta Tuote".
  8. Tietoa ODR:stä

   ODR-foorumi on interaktiivinen verkkosivu. Se on niille kuluttajille ja yrittäjille tarkoitettu yhteinen yhteyspiste, jotka tahtovat ratkoa kauppaan liittyviä riitoja tuomioistuimen ulkopuolisesti (ODR ― Online Dispute Resolution). Sen välityksellä voi tehdä verkossa, sekä kotimaassa että ulkomailla ostettuja tavaroita tai palveluja koskevan valituksen. Se tapahtuu täyttämällä sähköisessä muodossa oleva lomake ja valitsemalla sopiva elin, jonka tehtävänä on ratkaista riita. Kaikkien foorumissa mainittujen elimien suhteen on tarkistettu, varmistavatko ne sovellettavien lain säännösten noudattamista ja ovatko ne kansallisten viranomaisten rekisteröimiä (Puolassa tässä tarkoitetaan UOKiK:ia, eli Kilpailu- ja Kuluttajavirastoa). Foorumi on saatavilla osoitteesta: Online Dispute Resolution | European Commission. Ensimmäiseksi yhteyspisteeksi ilmoitamme meidän oman sähköpostiosoitteemme: asiakaspalvelu@vasco-electronics.fi.

  9. Tekniset vaatimukset
   1. Vasco Electronics myy tuotteita Internet-verkon kautta toimivan järjestetyn verkkokaupan välityksellä.
   2. Käyttääkseen verkkokaupan tarjoamia palveluita Asiakkaan on saatava omatoimisesti pääsy tietokonepisteeseen tai päätelaitteeseen, jolla on Internet-yhteys.
   3. Kauppa tekee parhaansa, jotta sivuston käyttäminen olisi mahdollista kaikkia suosittuja verkkoselaimia, käyttöjärjestelmiä, laitteiden tyyppejä sekä verkkoyhteyksien tyyppejä käyttäville Internet-verkon käyttäjille. Kaupan verkkosivun käyttämistä mahdollistavat tekniset minimivaatimukset ovat seuraavia: verkkoselain, jonka versio on vähintään Internet Explorer 8 tai Chrome 16 tai Firefox 10 tai Opera 11 tai Safari 5 tai uudempi, jossa on Javascript kielen käyttö käynnissä ja joka hyväksyy evästeitä, sekä Internet-yhteys, jonka kaistanleveys on ainakin 256.
   4. Ilmoitamme, että digitaalisten palvelujen käyttäminen sähköisen asioinnin puitteissa liittyy vaaraan, että tietotekniikkajärjestelmään tarttuu haittaohjelma (virus).
   5. Verkkokaupan käyttämisen perusturvasääntöjen noudattamiseksi suositellaan, että laite, jota Asiakas käyttää, olisi varustettu erityisesti:
    1. virustorjuntaohjelmalla, jolla on uusimmat virustietokannat ja päivitykset. Virustorjuntaohjelman pitäisi olla päivitetty ja ajankohtainen,
    2. tehokkaalla palomuurilla (firewall),
    3. käyttöjärjestelmän sekä verkkoselaimen kaikilla saatavilla olevilla ja turvallisuutta koskevilla päivityksillä, joiden on oltava asennettu,
    4. aktivoidulla evästeen sekä Javascriptin hyväksymistoiminnolla verkkoselaimessa,
    5. PDF-muodossa olevien tiedostojen lukua mahdollistavalla ohjelmistolla.
   6. Virusten aiheuttamien vaarojen lisäksi mahdollisten vaarojen joukossa on myös hakkereiden hyökkäyksiä. Kauppa ilmoittaa, että se on ottanut käyttöön turvatoimia, joiden tarkoituksena on tehdä järjestelmään murtautuminen mahdottomaksi tai erittäin hankalaksi.
   7. Kauppa ei vastaa Asiakkaan hallussa olevien elektronisten laitteiden vialliseen toimintaan liittyvistä teknisistä ongelmista sekä parametrien puutteesta, jotka mahdollistaisivat Asiakkaalle tietojen vastaanottamisen.
  10. Loppusäännökset
   1. Mahdollisia Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.:n ja kuluttajana olevan Asiakkaan välisiä riitoja ratkaistaan saattamalla ne tuomioistuimen ratkaistavaksi, sopivan käytännön mukaan, joka ei loukkaa kuluttajien yhteisiä etuja.
   2. Mahdollisia riitoja Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.:n ja sen Asiakkaan välillä, joka ei ole kuluttaja, ratkaistaan saattamalla ne Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. toimipaikan tuomioistuimen ratkaistavaksi.
   3. Niiden asioiden osalta, joita ei ole säännelty näissä Säännöissä, sovelletaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain säännöksiä sekä muita Puolan lain säännöksiä.
  11. Muutokset Sääntöihin
   1. Suunnitelluista muutoksista näihin Sääntöihin Palveluntarjoaja ilmoittaa jokaiselle Asiakkaalle laittamalla sivuilla https://vasco-translator.fi/. Sääntöjen muutoksia koskevan sekä Sääntöjen muutosluettelon sisältävän tiedotuksen ja pitämällä sitä ilmoitusta sivulla ainakin 14 seuraavan päivän aikana. Käyttäjätilin omaaville Asiakkaille vuorostaan Palveluntarjoaja ilmoittaa Sääntöjen muutoksista lähettämällä lisäksi heidän ilmoittautumislomakkeessa antamaan sähköpostiosoitteeseen Sääntöjen muutosluettelon sisältävän tiedotuksen.
   2. Tiedottaminen muutoksista näihin Sääntöihin tapahtuu viimeistään 14 päivää ennen muutettujen Sääntöjen käyttöönottoa. Mikäli Käyttäjätilin omaava Asiakas ei hyväksy uusia Sääntöjä, hän on velvollinen tiedottamaan siitä kirjallisesti osoitteeseen: Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakova, Puola tai sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@vasco-electronics.fi 14 päivän kuluessa päivästä, jona hänelle on tiedotettu muutoksista Sääntöihin.